"Alte Schule Malberg"

Familie Volwerk (Lisa & Etienne)

Adres vakantiewoning:

Kirchplatz 1

DE - 54655  Malberg

 lisaleistikow@hotmail.com

 www.malberg-eifel.nl

Richting Maastricht. Na Maastricht Luik aanhouden.

Voor Luik borden Verviers aanhouden.

Op de E42 richting Trier aanhouden (Treves)

Afslag Staffelstein / L34

Afslag Malberg / Kyllburg

Borden Schloß Malberg aanhouden

Naar de kerk rijden in Malberg

U kunt parkeren achter het huis

Algemene Voorwaarden Alte Schule Malberg

Aankomst – en vertrektijden: 
Tenzij anders met u afgesproken zijn deze tijden als volgt:
Aankomst vanaf 15.00 uur, vertrek voor 10.00 uur

Boekingen:
Na uw boeking ontvangt u binnen 10 werkdagen een boekingsbevestiging, dit is tevens ook de factuur.

Betaling:
Wij vragen voor iedere boeking waarbij de aanvangsdatum van uw verblijf meer dan 4 weken 
na de boeking ligt een aanbetaling. Deze aanbetaling bedraagt 30% van de totale huurprijs, 
ongeacht de verblijfsduur. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na dagtekening van de schriftelijke 
boekingsbevestiging op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Het restant van de huurprijs plus 
de borg en de schoonmaakkosten dienen een maand voor de aanvang voor uw verblijf op onze 
bankrekening te zijn bijgeschreven.
Bij boekingen binnen 4 weken voor aanvang van uw verblijf, dient de gehele huursom plus de borg 
en de schoonmaakkosten ineens voldaan te worden. De vervaldatum hiervoor vindt u op de 
schriftelijke boekingsbevestiging.
De huurovereenkomst wordt pas definitief zodra de aanbetaling/volledige betaling binnen de 
gestelde termijn is voldaan. Indien de betaling niet voor de aangegeven datum voldaan is, 
beschouwen wij de reservering als niet geldig.

Borg:
Per boeking vragen wij een borg van 200,- euro (voor het hele huis 400,- euro). Waarborgsom zal binnen 2 weken na de huurperiode worden teruggestort op uw bankrekening als er geen gebreken in de vakantiewoning zijn geconstateerd.

Mocht er bij aankomst in de woning iets niet in orde zijn, dan vragen wij of jullie hiervan op de dag van aankomst een foto willen toesturen per Mail/Whatsapp. Alle eventuele ontstane schade daarna wordt verrekend met de borg.

Schoonmaak:

De kosten voor schoonmaak zijn verplicht. Omdat wij zeer hoge eisen stellen aan de schoonmaak, vragen wij u om bij gebrekkige schoonmaak een foto te sturen per Mail/Whatsapp op de dag van aankomst. Zo kunnen wij de klacht nog neerleggen bij onze schoonmakers. Klachten over de schoonmaak na de dag van aankomst kunnen wij niet meer verhalen.


Voortijdig vertrek:
Bij voortijdig beëindiging van het verblijf, is de volledige huursom verschuldigd.

Annuleren:
Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang is 15 % van de huursom verschuldigd. 
Het restant van uw aanbetaling wordt teruggeboekt.
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang is 30 % van de huursom verschuldigd. 
Dit staat gelijk aan uw aanbetaling.

Huisdieren:
Het meenemen van uw huisdier (hond) is toegestaan. Maximaal 1 huisdier per boeking.
Huisdieren zijn niet toegestaan op de banken en stoelen in de woonkamer en op de bedden 
in de slaapkamers. Om de omgeving schoon te houden, wordt u verzocht uitwerpselen van uw hond zelf op te ruimen.

Algemeen:
Er mag niet gerookt worden in de vakantiewoning. Rust en stilte is wat wij en onze buren 
enorm waarderen en respecteren. Vooral na 23.00 uur & voor 07.00 uur. We verwachten ook 
hetzelfde van onze gasten.

Meubels mogen niet verplaatst worden en zijn uitsluitend voor gebruik binnen in de vakantiewoning. Buiten kunt u gebruik maken van het tuinmeubilair.


Open vuur op het terras of omgeving is ten strengste verboden.


Het gebruik van bedlinnen is niet verplicht en kan bijgeboekt worden. Kosten zijn € 8,- per persoon per verblijf. Het gebruik van een kinderstoel en kinderbedje is mogelijk en gratis. U kunt dit doorgeven bij uw reservering.


U dient de woning opgeruimd en netjes achter te laten en de keukeninventaris afgewassen 
en opgeruimd te hebben; zoals u het bij aankomst aantrof.
Vuilnisbak dient geleegd te zijn; vuilnis kunt u in de hiervoor bestemde containers deponeren.

!! Internet kunt u gebruiken. Uploaden & downloaden is in Duitsland ten strengste verboden. Hierop staat een boeten van 10.000,-. Dus mocht u dit in Nederland doen, dan graag het programma op uw computer uitzetten. De boetes die volgen, zijn voor de pleger, niet voor de verhuurder. !!

Overmacht:
Overmacht aan onze zijde bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, 
al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten onze wil, daaronder 
mede begrepen, blokkades, brand, wateroverlast en andere storingen of gebeurtenissen. 
Uw betaling wordt teruggestort. Uw eventuele extra gemaakte kosten voor omboeken kunnen wij 
niet vergoeden.

Aansprakelijkheid:
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, 
van of aan uw eigendommen tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons huis.
De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies 
en / of schade die voor ons en / of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in en om ons huis bevinden, alsmede van alle schade die veroorzaakt is door 
enig dier en / of zaak die zij bij zich hebben. Het niet opvolgen van de aanwijzingen uit de groene map kan leiden tot het niet of niet goed functioneren  van apparatuur of apparaten. Wij kunnen geen verantwoording nemen voor defecten die hieruit voortkomen.
Hiervoor geldt: Een defect waarvan u redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze het huurgenot van de huurders na u aantast, dient u direct bij ons te melden. U kunt hierbij denken aan een defecte decoder of tv, defecte kachels, defecte keukenapparatuur, defect sanitair e.d. Bij het niet direct melden van een dergelijk defect zijn wij genoodzaakt de volledige borg in te houden voor de ontstane schade. 
Defecten worden door ons zo snel mogelijk verholpen


Het gebruik van de vakantiewoning is voor eigen risico.